Victor Brauner
victor_brauner__2_.jpg?w=604

Victor Brauner (15 iunie 1903, Piatra Neamţ – 12 martie 1966, Paris) a fost un pictor şi poet suprarealist evreu, originar din România.Victor Brauner a fost fiu al unui fabricant de cherestea din Piatra Neamţ şi frate al folcloristului Harry Brauner, respectiv cumnat (târziu) al folcloristei şi artistei plastice Lena Constante.

Victor Brauner urmează şcoala primară la Viena, unde familia se stabileşte pentru câţiva ani. După revenirea familiei sale în ţară, în 1914, Victor îşi continuă studiile la Şcoala evanghelică din Brăila; în această perioadă începe să-l pasioneze zoologia.

Frecventează Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti (1919 – 1921) şi Academia Liberă de Pictură a lui Horia Igiroşanu.Vizitează oraşele Fălticeni şi Balcic, şi începe să picteze peisaje “cezanniene”. Apoi, după propria-i mărturisire, trece prin toate fazele: “dadaiste, abstracţioniste, expresioniste”. În 1924, la 26 septembrie, are loc prima sa expoziţie personală, la Bucureşti, la “Galeriile Mozart”. În această perioadă îl întâlneşte pe poetul Ilarie Voronca, cu care va înfiinţa revista 75 HP, în care Victor Brauner publică manifestul “Pictopoezia” şi un articol “Supra-raţionalismul”.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License